Yürüyen Merdivenler ve Yollar

Yürüyen merdivenler ve yollar, bina veya yapı içerisindeki büyük kitlelerin kesintisiz ve aynı anda naklini olanak sağlayan en güçlü çözümdür. Yürüyen merdiven sistemleri aynı zamandan asansörle desteklendiğinde yaşlılar, engelliler ve çocuklu aileler için mükemmel bir çözüme ulaşılmış olur.

Yürüyen merdivenler ve yollar konusunda binaların, küçük ve büyük çaplı ticaret merkezlerinin ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunmaktayız.